Blog

Wat is de Groen Geld Economie?

Je hebt zwart geld, wit geld, smeergeld, smartegeld, snel geld, oud geld, nieuw geld en ook …. Groen Geld. Wat heb jij?

Groen Geld is geld dat je verdient met het leveren van echt groene en maatschappelijk verantwoorde producten of diensten. Waar de samenleving mooier van wordt, waar een eerlijke prijs betaald wordt en waar er meerwaarde gecreert wordt. Kortom een geheel aan activiteiten die waarde oplevert voor alle betrokken partijen. Er wordt gewerkt aan een optimale balans van de 3 P’s (People. Profit en Planet).

De mate van groene business bepaalt de mate van groen zijn van de groene of circulaire economie. Anno 2014 denk ik dat we in een zichtbare beginfase verkeren. Koploperbedrijven zijn ervan overtuigd dat het anders kan en nemen de leiding. Ze zijn bezig met innovaties zowel intern als in de keten. In de praktijk is zichtbaar dat duurzame business tot stand komt doordat mensen slimmer gaan (samen)werken.

Ik wil toe naar een situatie waarin het zichtbaar is dat er groen geld  circuleert. Dit kan kwantitatief en past in een transparante jaarrapportage. Veel bedrijven doen dit al wel als ze bijvoorbeeld duurzame producten en diensten leveren. Op welke wijze zijn dan volgende stappen te zetten en hoe maak je hard dat het om echt groen geld gaat?

Hieronder wordt nader ingegaan op de maatschappelijk context van Groen Geld.
Het collectief maatschappelijk besef van de waarde van schone energie en grondstoffen groeit. De urgentie om als maatschappij sneller te veranderen ontbreekt echter. De gevestigde orde bepaalt nog steeds de koers en blokkeert, belemmert en vertraagt. Energiereductie en hergebruik van materialen is bij veel organisaties nog geen prioriteit.

Voor een Groen Geld Economie is meer bewustwording en gedragsverandering nodig in zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Een groene economie vraagt niet alleen om technologische innovaties. Ook onderwijs op alle niveaus, wet- en regelgeving, businessmodellen, financieringsstructuren, toeleveranciers in ICT en industrie, risicoanalyses en fiscale behandeling zijn noodzakelijk.

Het nieuwe samenwerken in een nieuwe keten
Bedrijven zijn met vraagstukken bezig die steeds complexer worden en waar zij niet meer op zichzelf een oplossing voor kunnen aandragen. Dit vraagt om samenwerking. Samenwerking is niet alleen noodzakelijk, maar ook heel aantrekkelijk, omdat dit nieuwe marktkansen oplevert. Samenwerking is daarmee geen trend meer, maar een randvoorwaarde voor toekomstig succes.

De gemeenschappelijke businesscase staat steeds meer centraal. Samenwerking gaat anno 2014 namelijk verder dan alleen complementariteit en is steeds meer gericht op innovatie en het creëren van nieuwe producten of diensten. Bedrijven die blijven groeien, zijn juist die bedrijven die flexibel en strategisch innoveren. Partijen starten hierbij vanuit een gemeenschappelijke droom aan de uitwerking van een gezamenlijke businesscase. De deelnemende partijen bevinden zich vanaf de start in een gelijkwaardige situatie en gaan gezamenlijk op onderzoek uit. Die gemeenschappelijke droom blijkt vaak een grotere drijfveer dan winst alleen.

Praktijkvoorbeelden laten zien dat deze samenwerking vooral renderen in een nieuwe keten en als het proces daaromheen goed georganiseerd wordt.

Eigen ontwikkeling
Het is belangrijk om als bedrijf om continu te blijven ontwikkelen en leren. Het benutten van talenten van medewerkers lijkt nog nooit zo belangrijk en actueel geweest te zijn.

Drijfveren van samenwerkingen
Bij bedrijven lijken er drie drijfveren te zijn om samen te werken, namelijk:

  1. Samenwerking levert economische voordelen op. Steeds meer bedrijven ervaren dat ze samen met andere partners uit hun netwerk of waardeketen meer kunnen bereiken dan alleen. Samenwerken zorgt voor meer flexibiliteit, efficiëntie en creativiteit. Het leidt tot nieuwe businessconcepten, gericht op huidige en toekomstige wensen van (eind)klanten, en op nieuwe verdienmodellen
  2. Samenwerking is een belangrijke factor voor het innovatievermogen. De afgelopen jaren was er vaak sprake van fusies en schaalvergrotingen. Inmiddels zijn bedrijven op zoek naar andere manieren van samenwerking om te kunnen blijven innoveren en groeien. Samenwerken in netwerkverband is de afgelopen tien jaar hierin een belangrijke factor geweest. En innovatie is van groot belang voor een volledige omslag naar een duurzame en groeiende economie.
  3. Individuen en bedrijven zijn steeds meer op zoek te gaan naar zingeving en authenticiteit. Eigen identiteit is belangrijk en uit zich in verschillende dingen. Men kijkt naar waar men goed in is en wat het bedrijf wil bijdragen aan de wereld. Partners worden gevonden op basis van een gedeelde ambitie, of juist op basis van complementariteit.

Tot slot wordt de wereld steeds toegankelijker door nieuwe vormen van media. De wereld van individuen, bedrijven en organisaties wordt daarmee steeds groter. Door transparant te zijn worden ideeën en dromen zichtbaar en kunnen ze de start zijn van een een nieuwe samenwerking
Met dank aan M. Roco, EBU Utrecht 2013.